• header05.jpg
 • header06.jpg
 • header04.jpg
 • header01.jpg
 • header03.jpg
 • header09.jpg
 • header07.jpg

Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant

De Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant ontstond in 1988, bij de start van het Vleermuis Atlas Project (VAP). In 1992 werden statuten notarieel vastgesteld, en was de werkgroep een zelfstandige vereniging.

Op dit moment telt de werkgroep ongeveer 100 leden waarvan de helft actief lid is. Het streven is om via een open en democratische organisatie iedereen die zich, georganiseerd, met vleermuizen bezig wil houden bijeen te brengen.

De werkgroep stelt zich ten doel het:
A. verzamelen van informatie over vleermuizen, onder andere voor het Zoogdier Monitoring Programma
B. beschermen van vleermuizen en hun leefomgeving
C. bundelen en stimuleren van de belangstelling voor vleermuizen
D. het vergroten en uitwisselen van kennis en ervaringen

Hoe is de werkgroep georganiseerd?

In de werkwijze van de werkgroep staat een open en democratische aanpak voorop. De werkgroep heeft een bestuur van 5 personen en er vinden jaarlijks 3 tot 5 bestuursvergaderingen plaats. Bestuursleden worden voor een periode van twee jaar gekozen op de Algemene Ledenvergadering.

Naast het 'besturen' van de werkgroep zijn er activiteiten die een centrale coördinatie vereisen. Daarvoor kent de werkgroep enkele taken met coördinatoren, zoals:

 • coördinatie telling winterobjecten
 • coördinatie telling vleermuiskasten
 • coördinatie telling kerkzolders
 • beheer werkgroepsmateriaal

Veldwerk: verzamelen van informatie

De werkgroep kent verschillende soorten veldwerk:

 • jaarlijks inventarisatiekamp
 • inventarisatie door regiogroepen en individuele leden
 • monitoringsactiviteiten: (bijv. wintertellingen)
 • ophangen en controleren van vleermuiskasten

Bescherming van vleermuizen

De werkgroep houdt zich op diverse manieren bezig met de bescherming van vleermuizen:

 • Voorlichting: per jaar worden een aantal publiekswandelingen georganiseerd.
 • Opvang meldingen van klachten vleermuizen. Per jaar worden tientallen meldingen en klachten door leden opgevangen en afgehandeld, en maken diverse leden deel uit van het provinciaal meldingsnetwerk vleermuizen en steenmarters.
 • Advies over uiteenlopende onderwerpen. De werkgroep wordt met uiteenlopende zaken benaderd voor advies, onder andere over bouw en inrichting van vleermuiswinterverblijven.
 • Medewerking aan MER's en andere overheidsrapporten. Een aantal leden werkt regelmatig mee aan vleermuisonderzoek voor Milieu-Effect-Rapportages en beleidsplannen. Er is onder andere meegewerkt aan de totstandkoming van een cd-rom met een overzicht van de verspreiding van Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Brabant.

Werkgroepsbijeenkomsten

Per jaar vinden er 5 - 7 bijeenkomsten plaats. Zij dienen voor kennisopbouw en -uitwisseling, het wekken van belangstelling en sociale contacten tussen leden. Onderwerpen zijn o.a.: herkenning van vleermuizen in winterslaap (jaarlijks herhaald), herkenning van vleermuizen in de hand, klachtenafhandeling, varia-avond (hierop kunnen allerlei zaken naar voren gebracht worden, ter uitwisselen van ervaringen bij het veldwerk) en lezingen van zoogdierdeskundigen van buiten de werkgroep.

Samenwerking met andere organisaties

Er wordt onder andere samengewerkt met VLEN (nationale vleermuiswerkgroep), Zoogdiervereniging, Vleermuiswerkgroep van het Vlaamse Natuurpunt, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en diverse gemeenten.

Lid worden / Meer informatie

Wilt u lid worden van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant? Maak dan € 10,00 p/jaar over op rekening NL48 TRIO 0198 5006 53 t.n.v. Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant te Oudenbosch (vermeld daarbij: naam, plaats en contributiejaar)
Mail tevens ook uw naam, adresgegevens en uw (mobiel)telefoonnummer naar onderstaand mailadres. Als lid steunt u de activiteiten van de werkgroep en kunt u deelnemen aan diverse werkgroepsactiviteiten.

Voor vragen over vleermuizen in Noord-Brabant of over de werkgroep kunt u terecht bij de secretaris:
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.