• header05.jpg
  • header06.jpg
  • header04.jpg
  • header01.jpg
  • header03.jpg
  • header09.jpg
  • header07.jpg

(Myotis dasycneme)

Meervleermuis

Verspreiding

De Meervleermuis komt in Noord-Brabant hoofdzakelijk voor in het zeekleigebied en in het westelijk deel van het rivierengebied. Op de zandgronden zijn her en der jagende dieren waargenomen boven kanalen en plassen. Verblijfplaatsen, in zomer noch winter, zijn tot nu toe niet bekend. Wel zijn er sterke aanwijzingen dat er zomerverblijfplaatsen zijn in de omgeving van Dongen en in de Peelregio. Ook elders, met name in het zeekleigebied, moeten zomerverblijfplaatsen aanwezig zijn.

Trend

Meervleermuis

Het aantal overwinterende Meervleermuizen in mergelgroeven in Zuid-Limburg liet vanaf het begin van de tellingen in de jaren veertig van de vorige eeuw, een licht dalende trend zien. Landelijk is er tot nu toe weinig informatie over de aantalontwikkelingen van deze soort. Uit Noord-Brabant zijn helemaal geen gegevens bekend.

Habitat

De Meervleermuis gebruikt vrijwel alleen gebouwen als zomerverblijfplaats, waarbij zowel nauwe ruimten als ruime zolders worden benut. Soms worden ook vleermuiskasten gebruikt. Evenals de Watervleermuis jaagt de Meervleermuis boven water, maar in tegenstelling tot de Watervleermuis vooral boven groot open water. De winterslaap brengt hij door in onder andere kelders, bunkers en forten.
De Meervleermuis is waarschijnlijk vooral gevoelig voor factoren die de aantallen van aan water gebonden insecten beïnvloeden.