• header06.jpg
  • header09.jpg
  • header01.jpg
  • header07.jpg
  • header04.jpg
  • header05.jpg
  • header03.jpg

(Eptesicus serotinus)

Verspreiding

Laatvlieger

De Laatvlieger komt overal in de provincie Noord-Brabant voor. Er zijn geen noemenswaardige verschillen in dichtheid bekend, met uitzondering van het gebied van de Brabantse Wal, ten zuiden van Bergen op Zoom. Hier is de Laatvlieger vrij schaars. Zomerverblijfplaatsen zijn verspreid door de provincie vastgesteld, en met behulp van bat- detectors zijn jagende Laatvliegers op tal van plaatsen waargenomen. Overwinterende Laatvliegers worden maar zelden gevonden, naar aangenomen mag worden omdat dit dier op moeilijk te controleren plaatsen, zoals spouwmuren, overwintert.

Trend

Over aantalontwikkelingen van de Laatvlieger in Nederland is vrijwel niets bekend. Vergelijkingen van de aantallen in kolonies, in de loop van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, laten geen noemenswaardige verandering zien .

Habitat

De Laatvlieger is een gebouwenbewoner, die zowel zolders als nauwe ruimten als spouwmuren benut als verblijfplaats. De gebouwen die hiervoor gekozen worden staan vaak aan de rand van de bebouwde kom of in het buitengebied. Ook gaat het vaak om oude gebouwen zoals kerken en scholen. Zowel in de zomer als in de winter worden gebouwen als verblijfplaats gebruikt. Zijn voedsel vindt de Laatvlieger op tal van plaatsen, zoals in bossen, boven water en rond lantaarnpalen.
Vermoedelijk is de Laatvlieger het meest gevoelig voor het beheer van gebouwen, zoals het gebruiken van isolatieschuim in spouwmuren, of het toepassen van voor gewervelde dieren giftige houtconserveringsmiddelen.