• header01.jpg
  • header03.jpg
  • header09.jpg
  • header04.jpg
  • header06.jpg
  • header05.jpg
  • header07.jpg

(Myotis emarginatus)

Ingekorven vleermuis

Verspreiding

De Ingekorven Vleermuis is in Nederland alleen bekend uit de zuidelijke helft van Limburg.
Recent is een dier gevonden in Meijel, zeer dicht tegen de Brabantse Peel-regio. Ook in Vlaanderen is onlangs een kolonie gevonden, dicht tegen de grens met Noord-Brabant. De kans is daarom groot dat deze soort in Noord-Brabant voorkomt, maar hier nog niet is waargenomen, of dat binnen korte tijd de Ingekorven Vleermuis zijn leefgebied tot binnen de grenzen van deze provincie uitbreidt.

De Ingekorven Vleermuis is één van de zeldzaamste vleermuissoorten in Nederland.

Trend

Sinds het begin van de tellingen, in de jaren veertig van de vorige eeuw, in de mergelgroeven in Zuid-Limburg, liet het aantal Ingekorven Vleermuizen een zeer sterke achteruitgang zien. Sinds het eind van de jaren tachtig is er sprake van een licht herstel.

Habitat

De Ingekorven Vleermuis bewoont in de zomermaanden ruime zolders van landelijk gelegen gebouwen. Het jachtgebied bestaat uit bos en boomrijke, kleinschalige landschappen. De winterslaap brengt hij door in mergelgroeven en andere grote, ondergrondse ruimten, zoals forten. De Ingekorven Vleermuis is waarschijnlijk gevoelig voor het verdwijnen van kleinschalige landschappen en van ongestoorde, ruime zolders.

Ingekorven vleermuis