• header09.jpg
  • header07.jpg
  • header06.jpg
  • header03.jpg
  • header01.jpg
  • header04.jpg
  • header05.jpg

(Plecotus austriacus)

Grijze grootoorvleermuis

Verspreiding

In Nederland komt de Grijze Grootoorvleermuis alleen voor in Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en het zuidelijke deel van Noord-Brabant. In deze provincie komt deze soort, voor zover bekend, alleen voor ten zuiden van Valkenswaard, waar een kolonie aanwezig is op een kerkzolder. Vermoedelijk overwinteren de dieren ook op deze plaats. De kans is groot dat, bij gebrek aan een systematische inventarisatie van zolderruimten in Noord-Brabant, er op meer plaatsen in de provincie kolonies van deze zeer kwetsbare soort zijn.

Trend

Over aantalontwikkelingen van de Grijze Grootoorvleermuis in Nederland is niets bekend.

Habitat

In Nederland is de Grijze Grootoorvleermuis uitsluitend een bewoner van zolders van gebouwen in dorpen, aan stadsranden of in het buitengebied. Evenals de Gewone Grootoorvleermuis leeft deze soort binnen een klein gebied waar voldoende foerageermogelijkheden, een zomerverblijf en een overwinteringsplaats aanwezig moeten zijn. De Grijze Grootoorvleermuis is waarschijnlijk vooral gevoelig voor de wijze waarop de gebouwen, en daarmee de zolderruimten, worden beheerd. Zo kunnen het gebruik van houtconserveringsmiddelen die giftig zijn voor gewervelde dieren en het aanlichten van een kerk sterk nadelig zijn voor deze soort.