• header09.jpg
  • header01.jpg
  • header04.jpg
  • header07.jpg
  • header05.jpg
  • header03.jpg
  • header06.jpg

(Myotis nattereri)

Franjestaart

Verspreiding

FranjestaartDe Franjestaart is tot nu toe in de zomer, verspreid door Noord-Brabant, met behulp van bat- detectors waargenomen, en op enkele plaatsen in de winter, tijdens tellingen van vleermuizen in winterslaap. Zomerverblijfplaatsen zijn niet bekend, maar vrijwel zeker wel aanwezig. De waarnemingen beperken zich hoofdzakelijk tot de zandgronden. Het grootste aantal overwinteraars wordt gevonden op de Mattemburgh bij Bergen op Zoom. De Franjestaart lijkt een zeldzame soort in Noord-Brabant, maar is hier mogelijk algemener dan de beschikbare gegevens suggereren.

Trend

Bij tellingen in de mergelgroeven in Zuid-Limburg is bij de Franjestaart, sinds de jaren veertig van de vorige eeuw, een sterke achteruitgang in aantal vastgesteld, en een geleidelijke toename sinds begin jaren tachtig. De geringe hoeveelheid gegevens, die tot nu toe tijdens wintertellingen in Noord-Brabant zijn verzameld, laten een toename van de soort zien.

Habitat

Als verblijfplaats in de zomer gebruikt de Franjestaart zowel gebouwen als boomholten. Het jachtgebied bestaat vooral uit bos en kleinschalige, boomrijke landschappen. De winterslaap wordt doorgebracht in oude kelders, bunkers en dergelijke. Vermoedelijk is de Franjestaart vooral gevoelig voor het verdwijnen van gevarieerde, kleinschalige landschappen