• header07.jpg
 • header04.jpg
 • header09.jpg
 • header05.jpg
 • header03.jpg
 • header06.jpg
 • header01.jpg

Het project "Boer zoekt Vleermuis" heeft in 2014 wederom opmerkelijke resultaten opgeleverd. Het tweejaarlijkse project, dat afgelopen maand officieel is afgesloten, heeft zich afgespeeld in N.Brabant. Doel was om te kijken of het mogelijk is vleermuizen langer te "binden" aan locaties, met name ecologische boerderijen en bedrijven, door het ophangen van kasten en het maken van voorzieningen voor verblijf van vleermuizen. Uiteindelijk zouden de vleermuizen dan ook mogelijk een grotere bijdrage leveren aan de bestrijding van (plaag)insecten op deze bedrijven. Over het project is al eerder een stukje gepubliceerd.

De deelnemende bedrijven waren:

 • Philips Fruinttuin, Carlos Faes fruitteler Oirschotsedijk 14a Eindhoven
 • De Genneper Hoeve, Age Opdam gemengd bedrijf (o.a. melkkoeien) Tongelreeppad 1 Eindhoven
 • Maatschap van den Oord, Toon van den Oord gemengd bedrijf (zoogkoeien) Nieuwedijk 47 Oirschot
 • Groentekwekerij Oppers ,Adrie Oppers vollegrond groenten Hoogdijk 57 Middelbeers
 • Jo van Balkom melkveehouderij Heikant 10a Helvoirt

Door Leo Klok, Jos Marcelissen en ondergetekende zijn in dit project met de Batdetector en Batlogger ondersteunende activiteiten ontplooid.

Een echte eindconclusie kon niet gegeven worden omdat twee jaar te kort is voor een echt onderzoek. Wel waren alle deelnemende partijen enthousiast en heeft de vleermuis weer enkele keren in de schijnwerpers gestaan oa bij "Vroege Vogels".

Wel waren reeds diverse, dit jaar geplaatste kasten in gebruik en ook in de Paalkast, mede ontworpen door Erik Korsten, zijn reeds een drietal vleermuizen, Dwergen, aangetroffen.

Hieronder een staatje van de bevindingen door het plaatsen van de Batlogger dit jaar 2014 op de bedrijven.

Het meest opmerkelijke is dat er in Eindhoven meerdere keren de Ingekorven vleermuis is aangetroffen en ook dat de Kleine Dwergvleermuis goed is vertegenwoordigd.

FH

Tabel 1: waarnemingen van vleermuizen in 2014. Batlogger enkel in stal onder de paalkast of bij de betimmering (twee dagen), Rood = bijzonder/opvallned, Geel = batdetector waarnemingen

 

  Dhr . Oppers (half aug) Dhr v.d. Oord (eind juli) Dhr. Van Balkom (begin aug) Dhr. Faes (begin juli) Dhr. Opdam (mid jul)
Gewone dwergvleermuis X x x x x
Ruige dwergvleermuis     x    
Kleine dwergvleermuis   x x   x
Kleine of gewone dwergvleermuis         x
Laatvlieger x x   x x
Rosse vleermuis   x x x x
Gewone grootoorvleermuis x x   x x
Ingekorven vleermuis         x
Watervleermuis   x      
E/V/N   x x   x