• header05.jpg
 • header01.jpg
 • header07.jpg
 • header09.jpg
 • header03.jpg
 • header06.jpg
 • header04.jpg

Binnen de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant vinden onder andere de volgende activiteiten plaats:

 • Detector-excursies om informatie over vleermuizen in een bepaald gebied te verzamelen. Instructie over het herkennen van vleermuizen aan de hand van hun geluiden wordt hier regelmatig mee gecombineerd.

 

 • Bijeenkomsten waarop ervaringen worden uitgewisseld of sprekers informatie geven over bepaalde onderwerpen. Herkenning van vleermuizen in winterslaap komt bijvoorbeeld met enige regelmaat aan de orde.

 

 • Jaarlijks organiseren van een onderzoekskamp, meestal in samenwerking met de veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging. In zo’n kamp worden bepaalde gebieden in Noord-Brabant in een paar dagen tijd nauwkeurig op vleermuizen onderzocht. Het opdoen van kennis en ervaring met betrekking tot vleermuisonderzoek speelt bij deze kampen ook een grote rol.

 

 • Tellingen in het kader van het Zoogdier Monitoring Programma (Z.M.P.). De Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant is in deze provincie de 'partner' van het Z.M.P. Er worden tellingen verricht van onder andere kolonies, overwinterende vleermuizen en zogenaamde roepende mannetjes. Ook aan deelprojecten van andere zoogdiersoorten wordt meegewerkt, door het tellen van eekhoornnesten en het pluizen van braakballen.

 

 • Publieksexcursies waarbij belangstellenden kennis kunnen maken met vleermuizen en hun geluiden. Het startpunt van zo'n excursie is meestal een bezoekerscentrum. Dit is een goede manier om mensen een beter beeld te geven van vleermuizen.

 

 • Vleermuiskasttellingen. In de diverse regio's hangen in totaal ruim 500 kasten die regelmatig gecontroleerd worden door onze leden. Deze tellingen worden ook doorgegeven aan de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat er bekend is over de verspreiding van planten- en diersoorten.

 

 • Het behandelen van klachten over huisbewonende vleermuizen. Een aantal soorten vleermuizen, waaronder de algemeen voorkomende gewone dwergvleermuis, gebruikt huizen als onderkomen. Dit leidt regelmatig tot klachten van de menselijke bewoners. We hebben samen met Brabants Landschap een provinciaal netwerk (http://www.vleermuis.net/vleermuis-gevonden/deskundige-in-de-buurt-vleermuizen-343/noord-brabant) opgezet om dit in goede banen te leiden. Veel van onze werkgroepleden zijn aangesloten bij dit netwerk.