• header05.jpg
  • header09.jpg
  • header07.jpg
  • header06.jpg
  • header01.jpg
  • header04.jpg
  • header03.jpg

Dit jaar 2023 is uitgeroepen tot het jaar van de meervleermuis! 

Het jaar van de meervleermuis is een initiatief van de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) en de Zoogdiervereniging.

De laatste jaren heeft de meervleermuis het moeilijk. Landelijk neemt het aantal meervleermuizen in Nederland al jaren af, van rond de 11.700 dieren in 1994 naar 7.000 dieren in 2021, met daarbij vooral de laatste jaren een sterke daling.

Er zijn problemen met hun voedselaanbod (insecten), gebrek aan donkere plekken door onze lichtbronnen en verlies van verblijfplaatsen door isolatiemaatregelen voor de energietransitie.

Kijk snel op de onderstaande websites voor meer informatie hoe jij kan helpen:

https://www.meervleermuis.nl/

https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2023/2023-het-jaar-van-de-meervleermuis